Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Dobraniecki, Stansław.

Walka o oświatę, naukę i kulturę w latach okupacj[...]

 Wydano: Warszawa : Nasza Księg. , 1967

Król, Eugeniusz C.

Polityka hitlerowska wobec szkolnictwa polskiego [...]

 Wydano: Warszawa : Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne , 1979