Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku

 Wydano: Katowice : Instytut Pamięci Narodowej - , 2020

O wieś polską wolną, niezależną, samorządną

 Wydano: Bydgoszcz ; Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - , 2020

Cegieła, Katarzyna. Oprac.

Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej[...]

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2008

Gorajczyk, Dariusz (1971- ).

"Operacja polska" NKWD 1937-1938

 Wydano: Kraków : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2017

Gorajczyk, Dariusz (1971- ).

Zbrodnia katyńska

 Wydano: Kraków : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2010

Jaczyńska, Agnieszka (historyk). Oprac.

Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej , 2002

Jaczyńska, Agnieszka. Oprac.

Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956

 Wydano: Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2015

Jóźwiak, Iwona.

Policja Państwowa 1919-1939

 Wydano: Białystok : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2019

Kopka, Bogusław (1969- ). Oprac.

Stan wojenny

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej , 2002