Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Bojarska, Barbara.

Ekstreminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gd[...]

 Wydano: Poznań : Instytut Zachodni , 1972

Deresiewicz, Janusz.

Okupacja niemiecka na ziemiach polskich włřaczony[...]

 Wydano: Poznań : Instytut Zachodni , 1950

Jastrzębski, Włodzimierz (1939- ).

Hitlerowskie wysiedlenia z ziem polskich wcielony[...]

 Wydano: Poznań : Instytut Zachodni , 1968

Klafkowski, Alfons.

Okupacja niemiecka w Polsce w świetle prawa narod[...]

 Wydano: Poznań [Poland] : Wydawn. Instytutu Zachodniego , 1946

Kowalenko, Władysław (1884-1966).

Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich

 Wydano: Poznań : Instytut Zachodni , 1961

Łuczak, Czesław (1922-2002).

Przyczynki do gospodarki niemieckiej w latach 193[...]

 Wydano: Poznań : Instytut Zachodni , 1949

Łuczak, Czesław (1922-2002).

Przyczynki do gospodarki niemieckiej w latach 193[...]

 Wydano: Poznań : Instytut Zachodni , 1949

Nawrocki, Stanisław (1925-2000).

Hitlerowska okupacja Wielkopolski w okresie zarzą[...]

 Wydano: Poznań : Instytut Zachodni , 1966

Nawrocki, Stanisław (1925-2000).

Hitlerowska okupacja Wielkopolski w okresie zarzą[...]

 Wydano: Poznań : Instytut Zachodni , 1966

Nawrocki, Stanisław (1925-2000).

Policja hitlerowska w tzw. Kraju Warty w latach 1[...]

 Wydano: Poznań : Instytut Zachodni , 1970