Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Krawiec, Jan (1919- ). Red.

Naród w walce, 1939-1945

 [USA] : Okręg Fundacji Armii K

Królikowski, Janusz (1950- ).

Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-19 [2]

 Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek , cop. 2010

Krysowata, Jolanta.

Skrzydło anioła

 Warszawa : Świat Ksiażki , 2013

Kryspin, Marta

Losy Żydów pochodzących z polski deportowanych z F

 Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika , 2012

Kubasiewicz, Izabela

Mniejszośc grecka i macedońska w Polsce Ludowej (1

 Kraków : Uniwersytet Jagielloński , 2012

Kulan, Bartosz Grzegorz

Bunt w więzieniu w Świętym Krzyżu z dnia 20 wrześn

 Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskieg , 2012

Kunert, Andrzej Krzysztof

Rejestr działań Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń

 Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Mę , 2013

Kunicki, Mikołaj Stanisław.

Between the brown and the red

 Athens : Ohio University Press , c2012

Kwiek, Julian (1954- )

Grudzień 1970 roku w Krakowie w świetle dokumentów

 Kraków : Księgarnia Akademicka : Fundac , 2012

Latocha, Krzysztof G.

Najdłuższe pół wieku

 Łódź : IPN , 2013