Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Dziurok, Adam (1972- ). Red.

Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Pol[...]

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2009

Dziurok, Adam (1972- ). Red.

Armia Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi ry[...]

 Wydano: Rybnik : Instytut Pamięci Narodowej, Mu , 2004

Dziurok, Adam (1972- ). Red.

Armia Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi ry[...]

 Wydano: Rybnik : Muzeum , 2004

Dziurok, Adam (1972- ). Red.

Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

 Wydano: Katowice : Instytut Pamięci Narodowej , 2004

Dziurok, Adam (1972- ). Red.

Fundament systemu zniewolenia

 Wydano: Katowice : Instytut Pamięci Narodowej-Kom , 2009

Dziurok, Adam (1972- ). Red.

Słownik biograficzny duchowieństwa represjonowane[...]

 Wydano: Warszawa: 2000

Dziurok, Adam (1972- ). Red.

Studia z dziejów ziemi rybnicko-wodzisławskiej w [...]

 Wydano: Rybnik : Muzeum , 2011

Dziurok, Adam (1972- ). Red.

Wyznania religijne w Rybniku i powiecie rybnickim[...]

 Wydano: Rybnik : Muzeum w Rybniku/ IPN , 2015

Myszor, Jerzy (1950- ). Red.

Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w l[...]

 Wydano: Warszawa : Verbinum Wydawnictwo Księży We , 2006

Myszor, Jerzy (1950- ). Red.

Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PR[...]

 Wydano: Katowice : Instytut Pamięci Narodowej-Kom , 2012