Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Balcerowicz, Leszek (1947- ).

Socjalizm, kapitalizm, transformacja

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 1997

Bratkiewicz, Jarosław (1955- ).

Tradycjonalizm, kolektywizm, despotyzm

 Wydano: Warszawa : ISP. PAN , 1991

Gulczyński, Mariusz (1928- ).

Jaki rozwój ?

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej , 1987

Klementowski, Robert. Red.

"Budujemy socjalizm..."

 Wydano: Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Naro , 2010

Koseski, Adam (1939- ).

Rozwinięte społeczeństwo socjalistyczne

 Wydano: Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej , 1977

Vinogradov, Vladimir Alekseevič [Hrsg.]

Istorija socialističeskoj ekonomiki SSSR T. 3

 Wydano: Moskwa : Izdatelstvo "Nauka" , 1977

Vinogradov, Vladimir Alekseevič [Hrsg.]

Istorija socialističeskoj ekonomiki SSSR T. 4

 Wydano: Moskwa : Izdatelstvo "Nauka" , 1978

Vinogradov, Vladimir Alekseevič [Hrsg.]

Istorija socialističeskoj ekonomiki SSSR T. 5

 Wydano: Moskwa : Izdatelstvo "Nauka" , 1978

Vinogradov, Vladimir Alekseevič [Hrsg.]

Istorija socialističeskoj ekonomiki SSSR T. 6

 Wydano: Moskwa : Izdatelstvo "Nauka" , 1980

Vinogradov, Vladimir Alekseevič [Hrsg.]

Istorija socialističeskoj ekonomiki SSSR T. 7

 Wydano: Moskwa : Izdatelstvo "Nauka" , 1980