Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

The situation in Poland

 Wydano: [S.l. : s.n. , ca 1946]

Batowski, Henryk (1907-1999).

Z dziejów dyplomacji polskiej na obczyźnie

 Wydano: Kraków : Wydaw. Literackie , 1984

Derwiński, Zdzisław Andrzej (1956- )

W okowach Wielkiej Trójki

 Wydano: Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V , 2015

Duraczyński, Eugeniusz (1931- ).

Kontrowersje i konflikty 1939-1941

 Wydano: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe , 1977

Duraczyński, Eugeniusz (1931- ).

Kontrowersje i konflikty 1939-1941

 Wydano: Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1979

Garliński, Józef (1913-2005).

Politycy i żołnierze

 Wydano: Warszawa : "Przedświt" , 1986

Hułas, Magdalena (1956- ). Red.

Polskie dokumenty dyplomatyczne 1940

 Wydano: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzyna , 2010

Imbs, Hanna (1929-2002).

Ostatnie lata Drugiej Rzeczypospolitej

 Wydano: Warszawa : "Książka i Wiedza , 1970

Kaczmarski, Krzysztof (1965- ).

O Wielką Polskę na wojennym wychodźstwie

 Wydano: Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2013

Kowalski, Włodzimierz Tadeusz (1934-1990)

Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie Cz[...]

 Wydano: Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1985