Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Rakowski, Mieczysław Franciszek (1926-2008).

Alternatywne propozycje wyjścia z kryzysu

 Wydano: Warszawa : Wszechnica Robotnicza "Solidar , 1981

Rakowski, Mieczysław Franciszek (1926-2008).

Czasy nadziei i rozczarowań

 Wydano: Warszawa : "Czytelnik" , 1985

Rakowski, Mieczysław Franciszek (1926-2008).

Nie bądźcie moimi sędziami

 Wydano: Warszawa : Rosner i Wspólnicy , 2009

Rakowski, Mieczysław Franciszek (1926-2008).

Polityka zagraniczna PRL

 Wydano: Warszawa : "Interpress" , 1974 (1975

Rakowski, Mieczysław Franciszek (1926-2008).

Rzeczpospolita na progu lat osiemdziesiątych

 Wydano: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy , 1981