Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

A Polish doctor

I saw Poland suffer

 Wydano: [London] : L. Drummond , [1941]

Bojar-Fijałkowski, Gracjan.

Powrót z tamtego brzegu

 Wydano: Warszawa : Wydawn. Ministerstwa Obrony Na , 1984

Gawrak, Wit.

W batalionie robotniczym

 Wydano: Warszawa] : Wydawn. Ministerstwa Obrony Na , [1971]

Gluza, Zbigniew, compiler.

Wrzesień 1939, rozbiór Polski

 Wydano: Warszawa : Fundacja Ośrodka Karta , 2009

Gładysz, Antoni.

Biografia byłych więźniów politycznych niemieckic[...]

 Wydano: Philadelphia, Pa. : Promyk

Gortat, Wincenty, 1899- [from old catalog]

Zakladnicy z pierwszego miliona

 Wydano: London : Veritas Foundation Publication , 1975

Grot, Zdzisław,

Wspomnienia młodzieży wielkopolskiej z lat okupac[...]

 Wydano: Poznań : Instytut Zachodni , 1946

Kochanowicz, Tadeusz.

Na wojennej emigracji

 Wydano: Warszawa : Książka i Wiedza , 1975

Konopczyński, Władysław.

Pod trupią główką

 Wydano: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , 1982

Koprowski, Franciszek.

Bo wolność krzyżami się mierzy ...

 Wydano: Kraków : Wydawn. Literackie , 1975