Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Tkačov, Sergij.

Polsko-ukranskij transfer naselennja 1944-1946 rr[...]

 Wydano: Ternop`il' : P`idručniki `i Pos`ibniki , 1997