Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Filipiak, Mirosław (1961- ). Wstęp.

Biuletyny Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Public[...]

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2009

Marat, Stanisław.

Ludzie bezpieki

 Wydano: Warszawa : "Alfa" , 1990

Nowożycki, Bartosz (1983- ).

Przesłuchania podejrzanych Jana i Marii Mazurkiew[...]

 Wydano: Warszawa : Rytm , 2016

Pająk, Sławomir. Red.

Straceni w polskich więzieniach

 Wydano: Lublin : "Retro" , 1994

Pleskot, Patryk (1980- ).

"Tarcza partii i narodu"

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2010

Pleskot, Patryk (1980- ).

"Tarcza partii i narodu"

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2010

Skubisz, Paweł. Wstęp.

Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Och[...]

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej , 2013