Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Datner, Szymon (1902-1989).

55 dni Wehrmachtu w Polsce

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obron , 1967

Datner, Szymon (1902-1989).

Crimes against POWs

 Wydano: Warszawa : Zachodnia Agencja Prasowa , 1964

Datner, Szymon (1902-1989).

Crimes against POWs

 Wydano: Warszawa : Zachodnia Agencja Prasowa , 1964

Datner, Szymon (1902-1989).

Genocide 1939-1945

 Wydano: Poznań : Wydawnictwo Zachodnie , 1962

Datner, Szymon (1902-1989).

Las sprawiedliwych

 Wydano: Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1968

Datner, Szymon (1902-1989).

Obozy jenieckie Wehrmachtu na ziemiach polskich w[...]

 Wydano: Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Mę , 1967

Datner, Szymon (1902-1989).

Tragedia w Doessel

 Wydano: [Warszawa] : Książka i Wiedza , 1970

Datner, Szymon (1902-1989).

Ucieczki z niewoli niemieckiej 1939-1945

 Wydano: Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1966

Datner, Szymon (1902-1989).

Ucieczki z niewoli niemieckiej 1939-1945

 Wydano: Warszawa : "Książka i Wiedza" , 1966

Datner, Szymon (1902-1989).

Zbrodnie okupanta hitlerowskiego na ludności cywi[...]

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej , 1962