Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Dylawerski, Edward.

Polityka wschodnia CDU/CSU 1945-1969

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obron , 1969

Dylawerski, Edward.

Polityka wschodnia NRF

 Wydano: Warszawa : Instytut Spraw Międzynarodowyc , 1968

Griffith, William E.

The ostpolitik of the Federal Republic of Germany[...]

 Wydano: Cambridge, Mass. : MIT Press , c1978

Kowalski, Bronisław (1902-1977). Red.

Polityka wschodnia NRF

 Wydano: Katowice : Śląski Instytut Naukowy , 1973

Męclewski, Edmund (1913-1992).

Spadkobiercy Rzeszy 2

 Wydano: Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1982

Męclewski, Edmund (1913-1992).

Spadkobiercy Rzeszy 1

 Wydano: Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1982

Męclewski, Edmund (1913-1992).

Spadkobiercy Rzeszy 2

 Wydano: Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1982

Sułek, Jerzy (1939- ). Oprac.

Polityka zagraniczna rządu NRF ze szczególnym uwz[...]

 Wydano: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzyna , 1968

Sułek, Jerzy (1939- ). Oprac.

Polityka zagraniczna rządu NRF ze szczególnym uwz[...]

 Wydano: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzyna , 1968

Szłapczyński, Józef.

Ostforschung

 Wydano: Varsovie : "Interpress" , 1970