Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Barszcz, Anna.

Prezydium Rady Ministrów i Urząd Rady Ministrów j[...]

 Wydano: Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Pań , 2014

Bielecki, Robert (1939-1998)

Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopado[...]

 Wydano: Warszawa : "Neriton" , 1998

Bielecki, Robert (1939-1998).

Żołnierze Powstania Warszawskiego

 Wydano: Warszawa : "Neriton" , 1995

Gaul, Jerzy (1948- )

Józef Piłsudski T. 1

 Wydano: Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych , 2015

Gaul, Jerzy (1948- ). Oprac.

Społeczeństwo polskie w świetle raportów politycz[...]

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo DiG , 2014

Hardt, Wojciech (1952- ). Red.

Niepokorni 1976-1989

 Wydano: Milanówek : Archiwum Państwowe Dokumentacj , 2012

Laszuk, Anna. Red.

Electronic records and access to archive resource[...]

 Wydano: Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Pań , 2015

Materski, Wojciech (1944- ). Red.

Katyń T. 2

 Wydano: Warszawa : NDAP/"TRIO" , 1998

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Archiwum fotograficzne Wydawnictwa Prasowego Krak[...]

 Wydano: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. , 1972

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Katalog Wydawnictw NDAP i podległych jej archiwów[...]

 Wydano: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. , 1974