Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Kaczmarek, Tomasz (1936- ).

Sędziowski wymiar kary w Polskiej Rzeczypospolite[...]

 Wydano: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossoliński , 1972