Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Adamczewski, Grzegorz.

Radio Wolna Europa w okresach politycznych przeło[...]

 Wydano: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocł , 2011

Cesarz, Maciej.

Od "Większej Brytanii" do zjednoczonej Europy

 Wydano: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocł , 2006

Ciesielski, Stanisław

GUŁag w radzieckim systemie represji 1930-1953

 Wydano: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersy

Duda, Roman (1935- ).

Lwowska szkoła matematyczna

 Wydano: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocł , 2007

DYMARSKI, MIROSŁAW

Ziemie postulowane (ziemie nowe) w prognozach i d[...]

 Wydano: 1997

Kamińska-Szmaj, Irena (1950- ).

Agresja językowa w życiu publicznym

 Wydano: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocł , 2007

Maciejewski, Marek (1950- ). Red.

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem t. 34,[...]

 Wydano: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocł , 2012-

Maciejewski, Marek (1950- ). Red.

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem t. 34,[...]

 Wydano: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocł , 2012-

Maciejewski, Marek (1950- ). Red.

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem t. 34,[...]

 Wydano: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocł , 2012-