Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Alaverdashvili, Davit (1976- ). Redakcja Wybór

Wielki terror w sowieckiej Gruzji 1937-1938

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2016

Alaverdashvili, Davit (1976- ). Redakcja Wybór.

Wielki terror w sowieckiej Gruzji 1937-1938

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2016

Banaś, Kornelia. Wybór.

Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego w lat[...]

 Wydano: Katowice : IPN KŚZPNP , 2003

Binaszewska, Beata. Red.

Rok pierwszy

 Wydano: Warszawa [etc.] : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2010

Borowiec, Janusz (historia). Oprac.

Kryptonim "Ośmiornica"

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Ko , 2008

Borowiec, Janusz (historia). Wstęp.

Wybory '89 w Polsce południowo-wschodniej w dokum[...]

 Wydano: Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2009

Cenckiewicz, Sławomir (1971- ). Wstęp.

Kryptonim "Klan" T. 1

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2010

Dardzińska, Joanna. Oprac.

Wszyscy proletariusze bądźcie piękni !

 Wydano: Wrocław : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2011

Dąbrowski, Franciszek (nauki historyczne). Red.

Marzec 1968 w dokumentach MSW 2 cz. I

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2009

Dudek, Antoni (1966- ). Oprac.

Zmierzch dyktatury T. 2

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2010