Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Habela, Jerzy (1919-1996).

Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okoliczno[...]

 Wydano: Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne , 1989