Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Dziurok, Adam

Instrukcje, wytyczne, pisma Departamentu IV Minis[...]

 Wydano: Kraków ; Katowice : Wydawnictwo Avalon , 2017

Kapuściak, Bartosz. Oprac.

Instrukcje pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służ[...]

 Wydano: Kraków : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2010

Kapuściak, Bartosz. Oprac.

Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957-1990[...]

 Wydano: Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2019

Komaniecka-Łyp, Agnieszka

Ewidencja operacyjna i archiwum organów bezpiecze[...]

 Wydano: Kraków : Wydawnictwo Avalon ; Instytut , 2017

Musiał, Filip Wstęp Wybór Opracowanie

Nieznane instrukcje, wytyczne, okólniki Departame[...]

 Wydano: Kraków : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2020