Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Biegański, Witold (1925-1988). Oprac.

Walki formacji polskich na Zachodzie 1939-1945

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej , 1981

Jurgielewicz, Waclaw

Ludowe Wojsko Polskie 1943-1945

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Nar , 1973