Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Brenda, Waldemar (1967- ). Red.

Wczoraj i dziś

 Wydano: Białystok : Instytut Pamięci Narodowej. Od , 2014

Brenda, Waldemar (1967- ). Red.

Wczoraj i dziś

 Wydano: Białystok : Instytut Pamięci Narodowej. Od , 2014

Danilecki, Tomasz (1969- ). Oprac.

Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocc[...]

 Wydano: Białystok : Instytut Pamięci Narodowej. Ko , 2006

Dudziński, Tomasz.

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Graj[...]

 Wydano: Grajewo : IPN/Towarzystwo Przyjaciół 9 P , 2015

Glass, Henryk (1896-1984)

Mein Kampf Józefa Stalina

 Wydano: Białystok : Instytut Pamięci Narodowej. Od , 2020

Krahel, Tadeusz (1937- ).

Archidiecezja wileńska w latach II wojny światowe[...]

 Wydano: Białystok : Instytut Pamięci Narodowej. Od , 2014

Krysiak, Dominik (1982- ).

Polska Partia Robotnicza w województwie olsztyńsk[...]

 Wydano: Białystok : Instytut Pamięci Narodowej. Od , 2017

Lewandowska, Ilona (1979- ). Oprac.

"Wszystko marność oprócz kochania Boga"

 Wydano: Białystok : Instytut Pamięci Narodowej. Od , 2016

Malczyk, Adam. Oprac.

Województwo białostockie w ocenie Służby Bezpiecz[...]

 Wydano: Białystok : Instytut Pamięci Narodowej. Od , 2011

Markiewicz, Marcin (nauki historyczne). Red.

Urząd Bezpieczeństwa w wojewódzwie białostockim 1[...]

 Wydano: Białystok : Instytut Pamięci Narodowej. Od , 2015