Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Bagieński, Witold Redakcja

Leksykon bezpieki T. 1

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2020

Bagieński, Witold Redakcja Wybór

Instrukcje i przepisy wywiadu cywilnego PRL z lat[...]

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2020

Dźwigał, Magdalena (1982- ). Redakcja.

Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego [...]

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2017

Hałagida, Igor (1971- ) Recenzja

Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowyc[...]

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej , 2019

Kasprzycki, Marcin (1975- )

Organ ładu i spokoju w rękach demokracji...

 Wydano: Kraków : Instytut Pamięci Narodowej , 2020

Rabiega, Robert (1977- ) Opracowanie Redakcja

Struktury i kadra kierownicza urzędów bezpieczeńs[...]

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - K , 2019

Wilanowski Cyprian Redakcja Opracowanie Wybór Wstę

Normatywy Departamentu III oraz Departamentu Ochr[...]

 Wydano: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej- Ko , 2020