Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Kacała, Henryk.

Kształt ludowego wojska 1943-1972

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obron , dr. 1972

Kacała, Henryk.

Oręż narodu dziełem partii

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Nar , 1975