Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

oprac., Ewa Rybarska

Deportowani w obwodzie archangielskim cz. 1

 Wydano: Warszawa : Ośrodek Karta , 2003

red., Anna Dzienkiewicz

Deportowani w obwodzie wołogodzkim

 Wydano: Warszawa : Ośrodek Karta , 2005

red., Anna Dzienkiewicz

Uwięzieni w Donbasie i pod Saratowem

 Wydano: Warszawa : Osrodek Karta , 1999

red., Anna Dzienkiewicz

Uwięzieni w Ostaszkowie i Riazaniu

 Wydano: Warszawa : Ośrodek Karta , 2002

red., Anna Dzienkiewicz

Uwięzieni w Ostaszkowie i Riazaniu

 Wydano: Warszawa : Ośrodek Karta , 2002

red., Anna Dzienkiewicz

Uwięzieni w Stalinogorsku

 Wydano: Warszawa : Ośrodek Karta , 1999

red., Anna Dzienkiewicz

Więźniowie łagrów w rejonie Workuty cz 2

 Wydano: Warszawa : Ośrodek karta , 2001

red., Ewa Rybarska

Jeńcy w Griazowcu i Suzdalu

 Wydano: Warszawa : Ośrodek Karta , 1998

red., Ewa Rybarska

Jeńcy w Juży

 Wydano: Warszawa : Ośrodek Karta , 2000

red., Maria Skrzyńska-Pławińska

Rozstrzelani w Twerze

 Wydano: Warszawa : Ośrodek Karta , 1997