Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Okulewicz, Piotr.

Obóz sanacyjny w województwie poznańskim w latach[...]

 Wydano: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersyte , 2014

Piotrowski, Bernard (1939- ).

W służbie rasizmu i bezprawia

 Wydano: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM , 1984

Schramm, Tomasz (1949- ).

Historycy francuscy o genezie wielkiej wojny

 Wydano: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM , 1984