Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Męclewski, Edmund (1913-1992).

Ziemie Zachodnie i Północne

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obron , 1970

Muszyński, Jerzy (1930- ).

Anarchizm

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej , 1982

Nazarewicz, Ryszard (1921- ).

Z problematyki politycznej powstania warszawskieg[...]

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej , 1980

Nowak, Edward Kazimierz.

Straussowski wariant polityki zagranicznej RFN

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Nar , 1978

Nowak, Edward Kazimierz.

Straussowski wariant polityki zagranicznej RFN

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Nar , 1978

Nowak, Edward Kazimierz.

Za parawanem służb specjalnych Republiki Federaln[...]

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej , [1981]

Pawlak, Stanisław (1933- ).

Okinawa

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obron , dr. 1971

Skwara, Janusz.

Film zachodni a polityka

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obron , 1970

Stanczykiewicz, Eugeniusz.

Socjalistyczna koalicja obronna

 Wydano: Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej , 1980

Štemenko, Sergej Matveevič (1907-1976).

Gorące lato 1944

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obron , dr. 1970