Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc
 


Weizsäcker, Richard von |
Porozumienie między Polską a Niemcami we wspólnej Europie : przemówienie b. prezydenta Republiki Federalnej Niemiec w Muzeum Powstania Warszawskiego = Verständigung zwischen Polen und Deutschland im gemeinsamen Europa : Ansprache des Bundespräsidenten in Museum des Warschauer Aufstands = Accord between Poland and Germany within common Europe : speech of the former president of the Federal Republic of Germany in Warsaw Rising Museum / Richard von Weizsäcker ; tł. Jutta Kuppinger, Monika Kowaleczko-Szumowska, Kamil Markiewicz
Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego, 2007. , 32 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-60142-04-2

Polska a Niemcy - historia ; Niemcy a Polska
Nr Inw. Sygnatura Status
21766 21067 Dostępna Zamów>>