Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc
 


Cytowska, Ewa |
Szkice z dziejów prasy pod okupacją niemiecką (1939-1945) / Ewa Cytowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986. - 250, [1] s. ; 20 cm
(Materiały i Studia do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego, ISSN 0076-5228 ; z. 24)
Indeks

Prasa (wydawnictwa) - Polska - 1939-1945 r
Nr Inw. Sygnatura Status
10790 10293 Dostępna Zamów>>