Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc
 


001 avmolOPAC2008-27047
100 $aZolotarev, Vladimir Antonovich.
245 $aVelikaia Otechestvennaia $c[pod obshchei redakciei Zolotareva V.A. ; sostaviteli ... Emelin A.S. (otvetstvennyi sostavitel) ... et al.]
260 $aMoskva $bTERRA $c1993-<2002 >
300 $a
440 $aRusskii arkhiv $v14
500 $av. 3, pt. 1
650 $aSoviet Union $xHistory, Military $xSources
650 $aSoviet Union $xHistory $xSources
650 $aSoviet Union $xArmed Forces $xHistory $xSources
700 $aEmelin, A. S.
920 $a5250017746
Nr Inw. Sygnatura Status
17831 16891 Dostępna Zamów>>