Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc
 


Szpak, Ewelina (1980- ) |
"Chory człowiek jest wtedy jak go coś boli" : społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi w Polsce Ludowej / Ewelina Szpak. - Wydanie 2. poprawione
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2018. - 357 stron : fotografie ; 21 cm
Bibliografia, filmografia, netografia na stronach 335-350. Indeks. - Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach finansowania stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na podstawie decyzji numer DEC-2012/04/S/HS3/00316. - Streszczenie w języku angielskim
ISBN 978-83-65880-40-6

1901-2000 ; 1918-1939 ; 1939-1945 ; 1945-1989 ; Choroby ludzi ; Mieszkańcy wsi ; PRL ; Służba zdrowia ; Społeczeństwo ; Wieś ; Zdrowie fizyczne ; Zdrowie publiczne

614:316.334.55(438)
Nr Inw. Sygnatura Status
39305 38664 Dostępna Zamów>>