Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc
 


001 avmolOPAC2008-35509
080 $a614:316.334.55(438)
100 $aSzpak, Ewelina (1980- )
245 $a"Chory człowiek jest wtedy jak go coś boli" $bspołeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi w Polsce Ludowej $cEwelina Szpak
250 $aWydanie 2. poprawione
260 $aWarszawa $bInstytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk $c2018
300 $a357 stron $bfotografie $c21 cm
500 $aBibliografia, filmografia, netografia na stronach 335-350. Indeks. - Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach finansowania stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na podstawie decyzji numer DEC-2012/04/S/HS3/00316. - Streszczenie w języku angielskim
650 $a1901-2000
650 $a1918-1939
650 $a1939-1945
650 $a1945-1989
650 $aChoroby ludzi
650 $aMieszkańcy wsi
650 $aPRL
650 $aSłużba zdrowia
650 $aSpołeczeństwo
650 $aWieś
650 $aZdrowie fizyczne
650 $aZdrowie publiczne
700 $aInstytut Historii (Polska Akademia Nauk) Wydawca
920 $a978-83-65880-40-6
Nr Inw. Sygnatura Status
39305 38664 Dostępna Zamów>>